TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş.

TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş. 25.02.2015 tarihinde Yurt içinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar hükümleri çerçevesinde kurulmuştur.

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda yer alan Birliğin görevleri çerçevesinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından kurulmuş olan şirketin kuruluş amacı; etkinliklerle sektörün gelişimini sağlamak, sektöre ihtiyaçları çerçevesinde hizmet vermek ve yeni pazarlar yaratmaktır. TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin faaliyet alanları; Yurt içinde ve gerekli izinleri alarak yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık, reklamcılık ve organizasyon işlerini yapmak, şirketin faaliyet konusuyla ilgili olmak kaydı ile kongre, panel, seminer, sempozyum, sergi ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, ülkenin çeşitli yerlerinde ve yabancı ülkelerde fuar ve sergi düzenlemek amacına yönelik olarak olmak üzere her türlü kültürel, eğitsel ve sanatsal, sportif ve benzeri etkinlikler, festival, panayır düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılmak, fuarcılık ve bu faaliyetlerden sınırlı olmak üzere fuar yapılarının, stantlarının tasarımını yapmak, fuar organizatörlüğü yapmak olarak belirlenmiş olup yine şirketin faaliyet alanı ile ilgili olmak kaydı ile faaliyette bulunmaktır. Aynı zamanda yurtdışında düzenlenen fuarlarda, diğer turizm alanlarına yönelik çevre ülke pazarlarda Türkiye’den toplu katılım organizasyonları gerçekleştirebilmektedir.


TÜRSAB Fuarcılık’ın önümüzdeki 1 yıl içinde planlanması, organizasyonu ve uygulamasından sorumlu olduğu fuarlar:

17. TTI İzmir - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 7-9 Aralık 2023 (İzmir)
1. TTI Health – Sağlık Turizmi Fuarı, 7-9 Aralık 2023 (İzmir)
3. TTI Outdoor - Kamp Karavan Tekne Outdoor ve Ekipmanları Fuarı, 7-10 Aralık 2023 (İzmir)
2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı, 18-21 Nisan 2024 (Diyarbakır)
2. IBTB - İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı, 30 Ekim-1 Kasım 2024 (İstanbul)