TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş.

Türsab Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş. 25.02.2015 tarihinde Yurt içinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar hükümleri çerçevesinde kurulmuştur.

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda yer alan Birliğin görevleri çerçevesinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından kurulmuş olan şirketin kuruluş amacı etkinliklerle sektörün gelişimini sağlamak, sektöre ihtiyaçları çerçevesinde hizmet vermek ve yeni pazarlar yaratmaktır. Türsab Fuarcılık ana aktivite olarak 2020 yılında 14.sü düzenlenecek olan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ve Kongresi’nin (TTI) bir TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri A.Ş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş (İZFAŞ) ortaklığında planlanması, organizasyonu ve uygulamasından sorumludur. Kurulduğu günden itibaren Travel Turkey İzmir fuarı aracılığıyla yerli ve yabancı firmaları Türk Turizm Endüstrisi ile buluşturarak ticaret hacimlerini arttırmaktadır.

Türsab Fuarcılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin faaliyet alanları ise; Yurt içinde ve gerekli izinleri alarak yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık, reklamcılık ve organizasyon işlerini yapmak, şirketin faaliyet konusuyla ilgili olmak kaydı ile kongre, panel, seminer, sempozyum, sergi ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, ülkenin çeşitli yerlerinde ve yabancı ülkelerde fuar ve sergi düzenlemek amacına yönelik olarak olmak üzere her türlü kültürel, eğitsel ve sanatsal, sportif ve benzeri etkinlikler, festival, panayır düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılmak, fuarcılık ve bu faaliyetlerden sınırlı olmak üzere fuar yapılarının, stantlarının tasarımını yapmak, fuar organizatörlüğü yapmak olarak belirlenmiş olup yine şirketin faaliyet alanı ile ilgili olmak kaydı ile faaliyette bulunabilecektir. Aynı zamanda yurtdışında düzenlenen fuarlarda, diğer turizm alanlarına yönelik çevre ülke pazarlarda Türkiye’den toplu katılım organizasyonları gerçekleştirebilmektedir.